Bestuur

Het bestuur van SCT-NL bestaat uit mensen die de doelstellingen van de stichting onderschrijven, de door SCTRI erkende Mentortraining hebben afgerond, opereren op Intermediate level en nemen deel aan een Doorgaande Groep. Alle bestuursleden leveren vrijwillig hun tijd, energie, kennis en ervaring en zijn lid van SCTRI.

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar waarvan drie keer onder supervisie van een internationale SCT trainer om het werk als bestuur te verbeteren en optimaal aan te sluiten bij de normen, waarden en werkwijze van Systems Centered Training.

Het bestuur van SCT-NL bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur:
Lotte Paans (voorzitter)
Annick Nevejan (secretaris)
Roelof Langman (penningmeester)

Bestuursleden:
Patricia Aerts
Cunera van Hal
Janneke Maas
Hella Ritz
Berry Trip______