De uitdagingen in het leren van SCT

Susan Gantt, Najaar 2012, Systems-Centered News, vol. 20, nr. 2
Vertaling Marjo Knapen & Lotte Paans

Hoewel het doorgaans veel oplevert, is het leren van SCT Systems-Centered-training niet
altijd gemakkelijk. Het proces start met het leren van ‘functioneel subgroepen’, de
kernmethode van SCT. ‘Functioneel subgroepen’ begint door aan te sluiten bij een ander, te
resoneren en voort te bouwen (Agazarian, 2011). Leren resoneren met een ander op
emotioneel niveau is bijzonder moeilijk. Deze stap alleen al is transformerend en doorbreekt
de menselijke gewoonte eerst onze eigen boodschap te vertellen en dan slecht naar een
ander te luisteren.
Continue Reading →

Functioneel subgroepen: een belangrijke systeemverduidelijking

Yvonne Agazarian, Najaar 2012, Systems-Centered News, vol. 20, nr. 2
Vertaling Marjo Knapen & Lotte Paans

Functioneel subgroepen is de Systems-Centered techniek voor conflicthantering. Er zijn twee
protocollen voor functioneel subgroepen – één voor de autoriteitsfase van
groepsontwikkeling en één voor de intimiteitsfase van groepsontwikkeling. Haal deze
alsjeblieft niet door elkaar! Er is een derde vorm van impliciet functioneel subgroepen in de
werkfase, die voor enkelen van jullie nieuw zal zijn!
Continue Reading →

SCT© Waarom ervaringsgericht leren?

Net zoals bij veel andere benaderingen waarin mensen worden opgeleid tot groepstherapeut, is het ook bij SCT een belangrijk criterium dat de professionals zelf deelnemer zijn in een ervaringsgerichte trainingsgroep. Het verschil met veel andere modellen is dat binnen SCT de ervaringsgerichte trainingsgroepen een bindende voorwaarde zijn en blijven voor professionals die SCT willen toepassen in onderwijs, (team)coaching, advieswerk, organisatieontwikkeling en dergelijke.

Hoezo? Waarom ervaringsgericht trainen?

De belangrijkste reden is ‘isomorfie’: de wijze waarop het professionele systeem functioneert bepaalt in hoge mate de manier waarop we werken met onze klanten. Werken vanuit afstemming op het systeem en de mensen met een diep geworteld beeld van wat een veranderingsproces vraagt, vergroot de mogelijkheid dat we onze klanten, team, medewerkers en studenten kunnen ondersteunen in de ontwikkeling richting hun doelen.

Als we de SCT theorie werkelijk willen integreren in plaats van alleen de technieken en de protocollen leren, is doorgaande, ervaringsgerichte beoefening vanuit de deelnemers-rol noodzakelijk. Het maakt een wereld van verschil als we SCT toepassen vanuit een leidersrol en tegelijk een doorleefd besef hebben van wat het vraagt om deelnemer te zijn van een SCT groep (“practice what you preach”). Continue Reading →

Hoe een team subgroepen ontdekt en leert waarderen

De coach is al in de zaal, een half uur voor aanvang. Er komt een groep van 12 teamleden en een leidinggevende. Ze schuift de tafels aan de kant en maakt een kring van stoelen. Zo is er meer ruimte en kan iedereen elkaar goed zien. Tegen negenen druppelen de teamleden binnen. Koffie, een praatje. Een beetje ongemakkelijk wacht iedereen tot we van start gaan, zij ook.

Bij de intake heeft de leidinggevende aangegeven dat het team zich in een vertrouwenscrisis lijkt te bevinden. De teamleden wantrouwen de directie, andere afdelingen en elkaar. Ook in de coach heeft het team weinig vertrouwen.
De leidinggevende leidt de bijeenkomst in en geeft het stokje dan aan de teamcoach. Zij vraagt het team wat ze van haar willen weten om goed met haar te kunnen samenwerken vandaag, en wat zij van hen moet weten. Er valt een geladen stilte. Een teamlid brengt toch iets in, voorzichtig en aftastend. Maar er wordt nauwelijks op gereageerd.

<<download hier het hele artikel>> of Continue Reading →

Je functionele rol opnemen in organisaties en teams

Vertaling artikel van Susan P. Gantt, PhD, ABPP,
Nov. 2005, in ‘The Group Psychologist’ a Newsletter of Div. 49 of the American Pschological Association. Vol. 15, No.5, p.15

Sinds Senge’s (1990) bekende werk ‘De vijfde discipline’ wordt het belang
van systeem-denken binnen organisaties onderkend. Desondanks zijn er maar weinig methoden ontwikkeld die systeem-denken vertalen naar de praktijk in organisaties.
Yvonne Agazarian (1997) heeft een theorie ontwikkeld, gebaseerd op de theorie van levende menselijke systemen. Op basis daarvan ontwikkelde ze methoden die systeem-denken praktisch maken.

Dit artikel beschrijft het opnemen van je functionele rol, een van de Systems Centered (SCT) methoden, die bruikbaar blijken om een systeem-oriëntatie te vertalen naar teams.

Ik begin dit artikel met een voorbeeld van een teamvergadering, Continue Reading →

Veranderen van karakter via de potentie van de groep:

Een introductie in Systems-Centered© Therapie
Door Peter Bernardt, MFT (2011)
Vertaling Lotte Paans, Marjo Knapen (2017)

Introductie
Sinds 2000 werk ik intensief met Systems Centered Therapy (SCT). Dit artikel is een korte introductie over dit werk.

Yvonne Agazarian, de grondlegger van SCT, ontwikkelde haar ideeën door 55 jaar intensief met groepen te werken. SCT is gebaseerd op de theorie van het systeemdenken toegepast op ‘levende menselijke systemen’. Chaos- en complexiteitstheorieën zijn voorbeelden van systeemtheorie. SCT wordt gekenmerkt door een heldere theorie over groepsontwikkeling en groepsdynamiek, een systematische benadering om afweer op groepsniveau te verminderen en een methode die communicatie op groepsniveau faciliteert, in het bijzonder het zogenaamde ‘Functional Subgrouping’. Continue Reading →