Brengt mij ten eerste veel als mens…

patricia2SCT brengt mij veel als mens en als professional in mijn werk als team/leiderschaps coach:

In deze ongoing group, waar ik inmiddels meerdere jaren bij ben, heb ik allerlei delen van mezelf kunnen exploreren en leren uitdrukken in de samenwerking anderen. Wat enorm helpt is om door het werken in een groep te leren zien dat dit universele stemmen zijn die in elke groep leven. En dus niet van mij alleen. Dat maakt voor mij dat ik delen van mezelf beter heb kunnen integreren maar ook verschillen in anderen gaan toelaten, waarderen en benutten.

Ook begrijp ik vanuit de theorie en mijn eigen ervaringen nu nog beter hoe een groep een levend ‘systeem’ is met krachten die enorme impact hebben op hoe mensen in de groep zich gedragen. Als ik dit vertaal naar mijn werk geeft het me nog meer inzicht en doorleefde ervaring in hoe de onderstroom in een groep, team of organisatie veel bepalender is voor de resultaten dan de bovenstroom. Zeker als die niet op een lijn met elkaar zijn. Die onderstroom heb ik dankzij SCT echt leren (her)kennen en heb ik zelf ervaren wat werkt en wat niet. Hiermee kan ik nu beter buiten, en soms op de rand van  ‘het systeem’ van organisaties en teams balanceren zodat ik beter zicht houd op de dynamieken. En echt aanwezig blijven, en handvatten bieden om hardnekkige patronen te doorbreken en andere manieren van samenwerken te ontwikkelen.

SCT is voor mij dus driedubbel leerzaam: voor mij persoonlijk in relatie tot anderen, op het niveau van leren in een groep wat mij helpt herkennen in welke fase van groepsontwikkeling we ons bevinden en, last but not least, voor mijn rollen als team/leiderschaps coach welke interventies passend zijn. SCT heeft mij dusdanig geïnspireerd dat ik inmiddels aan de vervolgtraining naar certificering deelneem.

Patricia Aerts
Team|Organisatie|Individuele Coach

NL