SAVI® : Systeem voor het Analyseren van Verbale Interactie

Communicatiegedragingen en hun impact op productiviteit en werkklimaat

Heb je ooit een gesprek gehad dat of een vergadering die slecht verliep en dat je wenste dat je een krachtig instrument had dat je helpt te begrijpen wat er precies verkeerd ging? SAVI is dat instrument. SAVI is een praktisch en op theorie gebaseerd instrument dat ontwikkeld is door Agazarian (de bedenker van Systems-Centered Theory) en Simon. We gebruiken SAVI om communicatiepatronen te herkennen en te veranderen. Je kunt dit nauwkeurige systeem dus gebruiken om precies te analyseren wat er gebeurt in elke communicatie – of het nu een gesprek is met je baas of je partner, een consult bij de dokter, een werkoverleg, of zelfs je eigen interne dialoog. Naast inzicht na afloop van een gesprek kun je SAVI tijdens een gesprek gebruiken: als een niet-productief communicatiepatroon begint te ontwikkelen kun je dit herkennen, stoppen en veranderen. SAVI kan ook helpen toekomstige gesprekken voor te bereiden, met praktische strategieën om veel voorkomende valkuilen te vermijden en de helderheid van je boodschap te maximaliseren.

De SAVI Introductieworkshop is onderdeel van het officiële SCT opleidingstraject/ Curriculum en verplicht voor het behalen van de SCT Licentie.

Leer SAVI

Kom en leer de ins en outs van SAVI.  Deelnemers:

  • Onderzoeken met de SAVI-bril op waarom sommige gesprekken wel en andere niet lopen. We werken ook met een eigen gesprek.
  • Ontdekken manieren om ‘ruis’ te verminderen.  Minder ruis betekent meer informatieoverdracht. Communicatieproblemen worden dan gemakkelijker opgelost.
  • Experimenteren met nieuw verbaal gedrag voor in teams, organisaties, groepen en relaties.
  • Maken kennis met de theorie waarop SAVI gebaseerd is.

Wanneer en Waar

Data:          7 en 8 october 2021  <<klik hier voor de Flyer>>

Het SAVI-Paradigma

De SAVI-kijk op communicatie is anders dan die waarop we gewend zijn te denken over wat wij zeggen en wat anderen tegen ons zeggen.  Enkele typische SAVI-kenmerken zijn:

  • Focus op gedrag. SAVI houdt zich niet bezig met de mate van iemands volwassenheid, intenties, psychologische diagnose, karakter of persoonlijkheid. Het focust alleen op gedragingen en hun bijdrage aan het communicatieproces – informatie die beschikbaar is voor elke observator.
  • Aandacht voor zowel de woorden als de toon. SAVI onderzoekt niet alleen wat er gezegd is, maar ook hoe het gezegd is. De toon (de ‘muziek’ van de communicatie) is even belangrijk als de woorden.
  • Een niet-oordelende benadering. In SAVI-termen, zijn er geen goede of slechte gedragingen. Als je ‘SAVI’ denkt, ben je in de positie van een onderzoeker of detective: je verzamelt data over het effect van wat is gezegd, zonder te oordelen of te personaliseren.
  • Een pragmatische analyse. SAVI categoriseert communicatiegedragingen in zeer praktische termen, en beoordeelt of ze informatieoverdracht eerder bevorderen of eerder belemmeren. Het gedrag dat je gebruikt, beïnvloedt in sterke mate wat de luisteraar hoort, hoe waarschijnlijk het is dat hij/zij de informatie opneemt en welke gevoelens hij/zij waarschijnlijk heeft over wat je zegt. Met het bestuderen van SAVI, leer je waarom (en wanneer) bepaalde gedragingen beter werken dan andere om je boodschap over te brengen.

Praktische strategieën. Als je communicatie eens niet goed werkt, je niet begrijpt wat mis liep en je wilt weten wat te doen om dingen te veranderen. Dan biedt SAVI je handvatten voor  verandering van je gedrag, waardoor je betere resultaten krijgt. Tegelijkertijd geeft de flexibiliteit van het SAVI-systeem je de mogelijkheid je eigen strategieën te ontwikkelen om deze – afhankelijk van de communicatie-context – effectief in te zetten. Voor het SAVIGrid   <<klik hier>>

Vervolgopleiding in SAVI vind je in Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Zie hiervoor
www.savicommunications.com of
www.systemscentered.com.

Hella Ritz, Yolanda van der Poel en Cunera van Hal zijn gecertificeerde SAVI trainers. Zij verzorgen tweedaagse SAVI-Introductietrainingen – met open inschrijving en in-company. <<gecertificeerde trainers>>

SAVI® is ontwikkeld door Yvonne Agazarian en Anita Simon. SAVI® is een geregistreerd handelsmerk van Claudia A. Byram en Frances B. Carter.

Het SAVI Grid valt onder auteursrecht (copyright) van Claudia Byram en Frances Carter 2018 ©

NL