Het SCT Handelsmerk

SCT en Systems-Centered zijn in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Zweden geregistreerde handelsmerken en eigendom van het Systems-Centered Training and Research Institute (SCTRI). Het SCT handelsmerk en het SCT-licentieproces zijn bedoeld om de SCT-standaard te bewaken. Met dit handelsmerk vertegenwoordigen leden met een licentie SCT, door SCT-waarden en normen uit te dragen via hun werkzaamheden. Zo dragen zij bij aan het in stand houden van de SCTRI-gemeenschap.

Bescherming van het SCT handelsmerk

SCT schrijft voor dat alleen leden met een licentie gebruik kunnen maken van de benamingen ‘SCT’, ‘Systems-Centered Therapy’ of ‘Systems-Centered Training’  in hun werk. Presentatie als SCT-trainer of SCT-therapeut zonder licentie is een schending van het handelsmerk.

Een Systems-Centered Practitioner:

  • Voldoet aan de trainingscriteria:
  • Heeft het licentieproces met succes doorlopen;
  • Is erkend door de eigenaren van het Handelsmerk;
  • Heeft de vereiste kosten betaald.

De gelicenseerde Practitioner mag het handelsmerk vermelden in zijn/haar werk, inclusief promotiemateriaal. Om de licentie te behouden is bijscholing en her-certificering nodig; momenteel is dit om de vijf á zeven jaar. De SCT-licentie wordt verleend door S. Gantt en het Systems-Centered Training and Research Institute, de eigenaren van het handelsmerk. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het handhaven van de kwaliteit van het handelsmerk. Het SCT-handelsmerk staat voor consistentie en betrouwbaarheid en beschermt zowel de integriteit van de methode als hen die dit trainen en praktiseren.

Project-licentie aanvragen

Als leden zonder licentie een SCT-presentatie of workshop willen geven kunnen zij contact opnemen met Susan Gant (directeur van SCTRI) en een project-licentie aanvragen voor een specifiek evenement. De aanvraag dient een beschrijving te bevatten van de context, het doel, het ontwerp en een voorbeeld van eventueel drukwerk en werkmateriaal. Aanvragers dienen samen te werken met een gelicenseerde SCT-supervisor die hen begeleidt en adviseert omtrent het project.

SCT-materiaal gebruiken

SCT-materiaal voor workshops en presentaties is beschikbaar voor alle licentiehouders bij Good Enough Press (Fax 215-561-3618). Leden zonder licentie kunnen toestemming vragen aan S. Gantt om Good Enough Press-materiaal te gebruiken voor een eenmalig project.

NL