Berry aan het woord.

Berry Trip, Bewegings,- en reïntegratie deskundige bij (BIG- PT) bij Winnock

Berry is bestuurslid van SCT-NL en lid van de doorgaande groep 1. In deze video vragen we Berry hoe SCT doorwerkt in zijn liefdesrelatie en zijn gezinsleven. Ook vertelt hij wat de SCT community voor hem betekent en wat SCT concreet oplevert. Tenslotte daagt hij je uit– als je twijfelt of je een keer aan een SCT workshop wilt deelnemen- om deze twijfel vooral mee te nemen!

NL