Systems-Centered Training – An Illustrated Guide for Applying a Theory of Living Human Systems

– Yvonne Agazarian, Susan Gantt, Frances Carter

Dit rijk geillustreerde boek beschrijft hoe het systeemdenken kan helpen om anders naar menselijke interactie te kijken. De auteurs beschrijven de ontwikkeling van de theorie van ‘levende menselijke systemen’ en de recente aanpassing hiervan, wat geresulteerd heeft in het ‘person-as-a-system’ model en het ‘role-system’ model.

NL