SAVI

SAVI® (Het Systeem voor het Analyseren van Verbale Interactie) is een praktisch en op theorie gebaseerd instrument dat ontwikkeld is door Yvonne Agazarian en Anita Simon. Met SAVI zijn verbale interactiepatronen te herkennen, te analyseren en te veranderen in elke communicatie.

Tijdens de tweedaagse SAVI-Introductietraining maken deelnemers kennis met de theorie, leren ze doorzien waarom sommige gesprekken wel en andere niet goed verlopen, analyseren ze met eigen gesprekken en experimenteren met nieuw verbaal gedrag.

De SAVI-Introductietraining is onderdeel van het officiële SCT opleidingstraject en verplicht voor het behalen van de SCT Licentie.

Gecertificeerde SAVI-trainers Hella Ritz, Cunera van Hal, Yolanda van der Poel en Paula Nordhauzen zijn bevoegd de Introductietraining te geven. Bekijk de agenda voor een overzicht van de data.

SAVI® is ontwikkeld door Yvonne Agazarian en Anita Simon. SAVI® is een geregistreerd handelsmerk van SAVI®Communication LLC.

Het SAVI Grid valt onder auteursrecht  van  SAVI®Communication LLC 2022 ©

SAVI® is ontwikkeld door Yvonne Agazarian en Anita Simon en geregistreerd handelsmerk van SAVI Communications LLC.

NL