Janneke Maas – Organisatie & Team Coach

Als organisatie- en teamcoach begeleid ik een sector binnen een grotere organisatie. Een van de doelen van de sector is om als managementteam (MT) meer als één team leiding te geven, in plaats van ieder voor zich. Hieronder licht ik een specifiek moment uit het traject toe.

Tijdens de eerste bijeenkomst werken we aan het luisterklimaat. Daarbij reiken we een werkwijze aan waarmee het MT meteen de volgende dag aan de slag kan. De methode die we kiezen, Functioneel subgroepen – de kernmethoden van SCT -, is de groep te leren aansluiten bij elkaar en een verschil in te brengen.

We starten in drietallen, waarin de MT-leden elkaar vertellen wat er op hun afdeling speelt. De oefening is een opstap naar het op elkaar aansluiten en voortbouwen in een gesprek met het hele MT.

Een greep uit de reflectie op het groepsgesprek: Karin, met een lach: ‘Ik dacht dat ik best goed was in luisteren, maar in deze oefening ervaar ik dat het toch lastiger is dan ik dacht. ’Maurice sluit aan: ‘Ja, het is echt actief luisteren en daardoor kwamen we sneller tot de kern en draaien we er minder omheen’. Ronald volgt, ‘Ik merkte dat we eerder diepgang in het gesprek bereiken. ‘Waarop Johan aangeeft: ‘Ik vond het best lastig: het haalt de vaart uit een gesprek.’ Met wat irritatie in zijn stem zegt hij: ‘Soms wil ik gewoon wat zeggen en dat kan dan niet’. Irene vult aan; ‘Ja, ik merkte dat ik soms na het samenvatten niet meer precies wist wat ik zelf wilde zeggen.’

Uit de reflectie blijkt dat het ‘eerst aansluiten, dan voortbouwen’ voor het team verschillende reacties oproept. Het team slaakt hoorbaar een zucht wanneer we aangeven dat je niet altijd via aansluiten communiceert en we lachen daarom. Je past het bijvoorbeeld toe wanneer er een verschil van mening is.

Twee weken na de bijeenkomst horen we van de leidinggevende dat er vaker in de MT- vergaderingen en daarbuiten een opmerking wordt gemaakt over door elkaar heen praten en weer naar elkaar luisteren. Het team wil doorgaan met het coachtraject.

Als teamcoach, zie ik dat teams complexere problemen aan kunnen wanneer zij leren te Functioneel subgroepen. Dat maakt me enthousiast. Hoe meer ik mijn vaardigheid in SCT ontwikkel, hoe meer ik ervaar dat het aansluiten bij een team in het introduceren van Functioneel subgroepen (namelijk een groot verschil) een kunst op zich is.

*) de namen van de deelnemers zijn fictief.

___________________

EN