Systems-Centered Training

Onze persoonlijke energie inzetten voor één gezamenlijk doel

Systems-Centered Training (SCT) is bestemd voor coaches, trainers, therapeuten, psychologen, psychiaters, artsen, maatschappelijk werkers, zorgprofessionals, leidinggevenden, projectmanagers, docenten, adviseurs en leiders, en voor iedereen die interesse heeft in ontwikkeling vanuit systeemgerichte theorie en methoden.

Agenda
SCT Doorlopende groep

De Doorgaande Groepen 1, 2 & 3 komen drie maal per jaar samen voor de tweedaagse training. Het doel van de training is te leren SCT toe te passen op…

SAVI® : Systeem voor het Analyseren van Verbale Interactie

Communicatiegedragingen en hun impact op productiviteit en werkklimaat Heb je ooit een gesprek gehad dat of een vergadering die slecht verliep en dat je wenste dat je een krachtig instrument…

Vaak bezocht
Testimonials

Als organisatie- en teamcoach begeleid ik een sector binnen een grotere organisatie. Een van de doelen van de sector is om als managementteam (MT) meer als één team leiding te geven, in plaats van ieder voor zich. Hieronder licht ik een specifiek moment uit het traject toe.

Janneke Maas – Organisatie & Team Coach
Bestuur

De bestuursleden van SCT-NL onderschrijven de doelstellingen van de stichting en leveren vrijwillig hun tijd, energie, kennis en ervaring. Ze zijn lid van SCTRI, hebben zitting in de AIG Training of hebben deze afgerond en nemen deel aan een doorgaande SCT groep.

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar waarvan drie keer onder supervisie van dr. Susan Gantt, met als doel het bestuur te ontwikkelen en optimaal aan te sluiten bij de normen, waarden en werkwijze van Systems-Centered Training.

Dagelijks bestuur:
Lotte Paans (voorzitter)
Suresh Rutten (secretaris)
Berry Trip (penningmeester)

Bestuursleden:
Cunera van Hal
Shanta Baan 
Peter Slenders

EN