Statuten

Stichting SCT Nederland is opgericht op 30 december 2011 door mensen die de passie voor het gedachtegoed van en het werken met SCT actief delen. De statuten omschrijven de doelstelling, werkwijze, bestuurssamenstelling, besluitvorming en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur. Bijzonder is dat de besluitvorming statutair vastgelegd is op een manier die past binnen het gedachtegoed van SCT. Het bestuur besluit volgens het consent-principe: er is niemand met een onoverkomelijk bezwaar; iedereen ‘kan leven’ met het besluit. Op het moment dat er verschillen zijn binnen het bestuur maakt het bestuur  gebruik van de SCT techniek ‘Functional subgrouping’. Hiermee  worden  verschillende opvattingen onderzocht  en neemt het bestuur vervolgens een afgewogen besluit

De statuten zijn in te zien door hier te klikken.
______

EN