Curriculum Opleidingstraject SCT

Het officiële SCT opleidingstraject loopt via het Systems-Centered Training and Research Institute (SCTRI) in de VS. Een kort overzicht van de mogelijkheden en opbouw van dit traject staat hierna. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de website van SCTRI www.systemscentered.com

Het SCT trainingstraject en het tempo waarin dat doorlopen wordt is voor ieder individu anders. Dit wordt bepaald door de tijd, energie en vaardigheden die iemand in huis heeft en gaandeweg ontwikkelt. Iedere deelnemer wordt hierin persoonlijk begeleid en geadviseerd door een consultant vanuit SCTRI.

Het SCT Trainingsprogramma
Systems-Centered Training kent vier trainingsniveaus:
· Exploration – het onderzoeken van SCT
· Foundation training – het leren van SCT
· Intermediate training – het toepassen van SCT
· Advanced training – integrale toepassing van de theorie, methoden en technieken.

Op deze niveau’s zijn steeds de volgende vier elementen terug te vinden:
· Theorie groep
· Ervaringsgerichte groep
· Ontwikkeling van vaardigheden
· Observatie en onderzoek

Het staat iedereen vrij -men wordt er zelfs toe aangemoedigd- om zo lang als men het zinnig acht- Exploration en Foundation training te volgen.

Exploring SCT
Bij het onderzoeken van SCT staat het je vrij om zo vaak als je interessant en nuttig vindt deel te nemen aan bijeenkomsten. Sommige deelnemers focussen hierbij op hun persoonlijke ontwikkeling; anderen willen een goed begrip ontwikkelen van het theoretisch kader; weer anderen integreren elementen van de werkwijzen in hun werk.
Op dit niveau van deelname geef je zelf richting aan je keuzes, en bepaal je telkens zelf welke en hoeveel training je zinvol acht.

Foundation Training
De Foundation Training-bijeenkomsten zijn gelijk aan die in de fase van Exploration, alleen is het doel veranderd: waar je eerst met name verkennend deelnam, neem je je nu voor om je de methoden en protocollen echt eigen te maken en toepast op jezelf. Dit is de aanloop om in de volgende fase SCT te gaan gebruiken in relatie met anderen.

Intermediate Training
De focus bij Intermediate training ligt op het toepassen van de SCT-methoden en technieken in samenwerkingsrelaties met anderen. Deze training bouwt voort op de Foundation Training, waarbij je de protocollen nog uitsluitend op jezelf toepaste.

Advanced Training
Bij Advanced training ligt de nadruk op de integratie van kennis en ervaring. Hierbij ontwikkel je de capaciteit om je steeds vanuit een functionele rol te verhouden tot het doel en de context waarin je je bevindt. Criterium om deel te nemen aan Advanced Training is dat je de drie-tot vierjarige ‘Authority Issue Group’ (Intermediate Training) hebt volbracht.

Voor meer informatie kijk op de website http://www.systemscentered.com

EN