Voor wie?

Systems-Centered Training (SCT) is bestemd voor coaches, trainers, therapeuten, psychologen, psychiaters, artsen, maatschappelijk werkers, zorgprofessionals, leidinggevenden, projectmanagers, docenten, adviseurs en leiders, en voor iedereen die interesse heeft in ontwikkeling vanuit systeemgerichte theorie en methoden.
Zowel in werk- als privéverband is SCT bruikbaar.

Voorbeelden zijn:

  • een leidinggevende die leert de rijkdom aan visies in het team te gebruiken voor de ontwikkeling en prestaties van de afdeling
  • een trainer die technieken en vaardigheden leert om een team vruchtbaarder te laten samenwerken
  • een coach die leert de hier-en-nu informatie van zichzelf en van de cliënt in te zetten voor de ontwikkeling van de cliënt (en daarmee van zichzelf)
  • een stel dat zich regelmatig vastdraait in een woordenconflict leert de verschillen tussen hen te onderzoeken in plaats van te bestrijden

SCT is op verschillende niveaus te beoefenen:  tijdens workshops met specifieke onderwerpen, door je aan te sluiten bij een doorgaande groep, door naar de conferentie in de VS te gaan en door te kiezen voor de opleiding tot gelicentieerd SCT beoefenaar.

Hoe vaker je met SCT bezig bent, hoe meer je ontdekt. Dat is de ervaring van de meeste professionals die met SCT zijn gestart. Je zou kunnen zeggen dat je steeds vaardiger wordt in het op- en afzetten van een systeembril.  Als je een systeembril op hebt, zie je de ontwikkeling van een groep, een team, een organisatie. Je kijkt steeds meer naar het geheel in plaats van naar de individuen. Je ontdekt de fase van ontwikkeling van een systeem (team, groep, afdeling, organisatie) en wat je in welke fase het beste kunt doen. Tegelijkertijd leer je veel over jezelf, want wat met de groep gebeurt, gebeurt ook met jezelf (isomorfie) en vice versa.

Wil je weten hoe SCT concreet uitpakt in de praktijk? Lees dan de casebeschrijvingen of de ervaringen van SCT beoefenaars.

Wil je op een laagdrempelige manier kennismaken met de werkwijze van SCT, kijk dan op Introductie in SCT voor een passend aanbod.

EN