Uitleg van SCT

Wat is Systems-Centered Training (SCT)?

Met SCT leer je om menselijke dynamiek te begrijpen en beïnvloeden. SCT geeft aan dat ieder mens bestaat uit karaktereigenschappen die gevormd zijn en geactiveerd worden in relatie tot de omgeving. De mens in context leren zien, is behulpzaam bij het ontwikkelen van effectieve en plezierige relaties. Systems-Centered Training biedt praktische methoden voor ontwikkeling, gericht op zowel de persoon als op de relatie of de groep waar de persoon deel van uitmaakt.

Systems-Centered Training is bruikbaar bij het werken in organisaties op alle niveaus; de medewerker, het team, de afdeling en de organisatie als geheel. Systems-Centered Training wordt ook toegepast bij het begeleiden van individuen, koppels, gezinnen en groepen.

Hoe werkt SCT?

Om te ontdekken hoe je zelf bij kunt dragen aan systeemontwikkeling, is het behulpzaam je eigen reacties te leren kennen in de verschillende fasen van systeemdynamiek.

Deelnemers aan Systems-Centered Training leren hun bijdragen af te stemmen op de groep. Dit vraagt een verschuiving van ‘wat vind ik belangrijk’ naar ‘wat is voor ons belangrijk’.

De training is ervaringsgericht; het onderzoeken van de eigen ervaring in het nu staat centraal. Hierbij leren deelnemers het onderscheid tussen verstandelijk begrijpen en emotioneel bevatten. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van emotionele intelligentie van deelnemers en groep. Persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling gaan hierbij hand in hand.

Frustraties zijn een natuurlijk en normaal onderdeel van relaties en samenwerking. SCT biedt een unieke manier in het omgaan met frustratie met het doel deze functioneel in te leren zetten in relaties. Dit is fundamenteel anders dan het afreageren van frustatie, wat we meestal doen.

De SCT kernmethode: Functioneel subgroepen

‘Functioneel subgroepen’ is de kernmethode binnen SCT en richt zich op het ontwikkelen van verbindende communicatie door aan te sluiten en voort te bouwen op elkaar. Deelnemers van een Systems-Centered Training werken altijd in ‘subgroepen’. Er bestaan meerdere subgroepen binnen de groep. Elke subgroep onderzoekt en verwoordt één kant van de zaak terwijl de andere subgroepen luisteren. De deelnemers kiezen om deel te nemen aan de subgroep die het meest aansluit bij hun eigen perspectief.
Dit is wezenlijk anders dan onze dagelijkse interacties waarin we gemakkelijk verstrikt raken in meningsverschillen en tegenstellingen, waardoor de communicatie stroef verloopt en het gesprek vastloopt.

Meer uitleg? Bekijk het filmpje over Functioneel subgroepen.

De theorie achter SCT

Systems-Centered Training is gebaseerd op de ‘Theorie van de Levende Menselijke Systemen’. Deze is ontwikkeld door dr. Yvonne Agazarian in de jaren ’60. Yvonne Agazarian bedacht eerst samen met Anita Simon SAVI (Systeem voor het Analyseren van Verbale Interactie): een methode waarmee de verbale communicatie in groepen kan worden geobserveerd en geanalyseerd. SAVI stond aan de basis voor de ‘Theorie van Levende Menselijke Systemen’.
Agazarian ontwikkelde haar theorie voortbouwend op W.R. Bion (group-as-a-whole; implicit and explicit goal; stages of group development) en Kurt Lewin ( Life Space; Goal directed behavior; Field of driving and restraining forces towards a goal). Met haar theorie bracht zij personen en groepen onder één noemer als ‘Levende Menselijke Systemen’ met als primair doel ‘overleven, ontwikkelen en transformeren’. De kracht van de theorie blijkt vooral door de operationalisering daarvan in de methode Systems-Centered Training (SCT). Iedere interventie die je vanuit SCT doet, is daarmee ook het toetsen van de theorie.

Meer weten?

Bekijk de Engelstalige introductiefilm ‘The edge of the unknown’.

Levende menselijke systemen
overleven, ontwikkelen en transformeren van simpel tot complex
door het onderscheiden en integreren van verschillen
– Yvonne Agazarian

EN