Susan Gantt – USA

Susan Gantt – USA

Susan P. Gantt, Phd, CGP, ABPP, is de directeur van SCTRI (Systems- Centered Training and Research Institute) en gelicenseerd Systems-Centered® practitioner. Ze heeft als psychologe een eigen praktijk in Atlanta en is emeritus hoogleraar aan de psychiatrie faculteit van de Emory University School of Medicine.

In Nederland begeleidt Susan Gantt een Doorgaande Groep (1) en is ze consultant voor het bestuur van SCT-NL bestuur. Ook is ze trainer van losstaande workshops die  SCT-NL organiseert

NL