Ongoing Groups 1, 2 en 3

De Ongoing Groups 1, 2 & 3 komen drie maal per jaar samen voor een tweedaagse training. Het doel van de training is te leren SCT toe te passen op jezelf. Het leren van SCT draagt tevens bij aan persoonlijke ontwikkeling en begrip van groepsdynamica.

Tenminste 1 dag ervaring met Functioneel Subgroepen is de toelatingseis voor de Ongoing Group III.
De toelatingseis voor Ongoing Group II is “een introductie workshop in SCT”.
De toelatingseis  voor Ongoing Group I is “Intermediate Skills Training”.

Alle drie de doorgaande trainingsgroepen vinden plaats in Wageningen.
Susan P. Gantt is sinds 2011 trainer van Ongoing Group I.
In 2013 is Ongoing Group II gestart onder leiding van Mike Maher.
In 2018 is Ongoing Group III gestart onder leiding van Ray Haddock.

Leden van de Ongoing Groups committeren zich per kalenderjaar. De voertaal in de groepen is Engels.
De groepen werken aan het eind van iedere trainingsdag onder begeleiding van Susan Gantt. samen als één grote trainingsgroep.
Een Ongoing Group is onderdeel van het opleidingscurriculum van SCTRI.

Voor meer informatie bekijk de flyer (klik hier)

De data van deze 2-daagse workshops in 2022

  • Sunday January 16, Monday January 17
  • Friday May 13, Saturday May 14
  • Friday September 2, Saturday September 3

De data van deze 2-daagse workshops in 2023

  • Friday 13 January, Saturday 14 January 
  • Sunday 14 May, Monday 15 May  
  • Friday 1 September, Saturday 2 September

SCT doorlopende groep in Wageningen en Amsterdam o.l.v. Lotte Paans

Deze SCT groepen zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de werkwijze van Systems-Centered Training en nieuwsgierig is naar het leren toepassen van SCT op zichzelf. Het persoonlijk onderzoek in verbinding met anderen, stimuleert tevens persoonlijke ontwikkeling en begrip van groepsdynamiek.

Centraal staat ‘Functional Subgrouping’, de kernmethode van SCT; communicatie vanuit verbinding & mindfulness, waarbij het onderzoeken van hier & nu ervaringen centraal staat. Vaak raken we gefocust op tegenstellingen, waardoor relaties en samenwerking vastlopen. ‘Functional Subgrouping’ is een vorm van conflicthantering gericht op het onderzoeken van overeenkomsten en het integreren van verschillen in jezelf en met anderen.

De bijeenkomsten zijn ervaringsgericht met theoretische onderbouwing. Er zijn drie verschillende doorgaande groepen. In overleg wordt bepaald welke groep het meest geschikt is om bij aan te sluiten. 

Zie agenda voor alle actuele data en tijden: https://www.sct-nl.nl/events/

Lotte Paans (ir) is Licensed SCT-Practitioner, voorzitter van Stichting SCT-Nederland, lid van het Systems-Centered Training Research Institute in de VS en is werkzaam als opleider, (team)coach, supervisor en therapeut.

 Voor opgave, meer informatie of vragen zie www.lottepaans.nl of neem contact op met Lotte

 Wil je << de Flyer klik dan hier >>

Doorgaande SCT®groep voor (echt)paren

Het creëren van relaties met positieve energie, plezier, ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en bevredigende intimiteit
o.l.v. Lotte Paans

Een goed huwelijk?
Een goed ‘huwelijk’ wordt gekenmerkt door openheid voor elkaars gevoelens en een veilige verbondenheid met elkaar. Bijna elke relatie kent periodes dat het moeilijk wordt die verbinding te blijven creëren.

De relatie als systeem
De relatie benaderen als een systeem kan helpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om grip te krijgen op de onderliggende dynamiek en vandaaruit energie vrij te maken, voor het samen bouwen aan een positieve relatie dynamiek, waarin beide partners en eventuele kinderen zich gelukkig voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Waarom een parengroep?
De kracht van een parengroep is dat ieder paar z’n eigen dynamiek meeneemt en tegelijk wordt ondersteund door een grotere context. Hoewel elke relatie uniek is, zijn er ook veel overeenkomsten in de manier waarop relaties vastlopen. Deze parengroep is een plek om dit gesprek als echtpaar constructief te voeren, met ruimte voor verdieping, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal om met emoties om te gaan.

<<Flyer>>