Bestuur

Het bestuur van SCT-NL

De bestuursleden van SCT-NL onderschrijven de doelstellingen van de stichting en leveren vrijwillig hun tijd, energie, kennis en ervaring. Ze zijn lid van SCTRI, nemen deel aan de AIG Training of hebben deze afgerond en nemen deel aan een doorgaande SCT groep.

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar waarvan drie keer onder supervisie van dr. Susan Gantt, met als doel het bestuur te ontwikkelen en optimaal aan te sluiten bij de normen, waarden en werkwijze van Systems-Centered Training.

Zie ook de statuten.

Het bestuur van SCT-NL bestaat uit de volgende personen

 • Lotte Paans – Voorzitter

  Lotte Paans is gelicenseerd Systems-Centered® practitioner, werkzaam als opleider, supervisor, (team)coach en therapeut vanuit het Systeemdenken en is bestuurslid en medeoprichter van Stichting SCT-Nederland. Zij werkt vanuit haar eigen bureau en is trainer van verschillende Nederlandstalige SCT doorgaande groepen.

 • Suresh Rutten – Secretaris

  Suresh Rutten

 • Berry Trip – Penningmeester

  Berry Trip

 • Cunera van Hal – Bestuurslid

  Cunera van Hal

 • Shanta Baan – Bestuurslid

  Shanta Baan

EN