Een grote ondersteuning voor mijn huwelijk

olaf-300x300Ik heb nu 4 jaar de Ongoing Group gedaan en enkele workshops met Peter Bernhardt gevolgd. Wat kan ik zeggen over wat het met me gedaan heeft en wat het met me doet? Allereerst zie ik het als een grote ondersteuning voor mijn huwelijk. Als we in een ruzie terechtkomen gaan wij over tot subgroepen. In eerste instantie zegt alles in mij dat ik dat niet wil, maar ik dwing mezelf om tegen die weerzin in te gaan. Het resultaat is: binnen 15 minuten is de ruzie volledig verdampt en stroomt de liefde weer tussen ons zonder dat een van ons het gevoel heeft het onderspit te hebben moeten delven. Daarnaast zie ik mijn kinderen nu heel regelmatig en is de ontmoeting open en vrij. Na het overlijden van hun moeder is er een heel zware periode geweest, waarin zij mij op een gegeven moment niet meer wilden zien. Ik ben ervan overtuigd dat ik door SCT te beoefenen zodanig veranderd ben dat zij het nu fijn vinden om met mij om te gaan. Zij bevestigen dat zelf nu. Kortom SCT heeft mij heel veel opgeleverd, daarom ga ik er ook mee door, omdat ik nieuwsgierig ben naar wat het nog meer kan brengen.


Olaf van Kooten
Hoogleraar Wageningen University & Research

 

Brengt mij ten eerste veel als mens…

patricia2SCT brengt mij veel als mens en als professional in mijn werk als team/leiderschaps coach:

In deze ongoing group, waar ik inmiddels meerdere jaren bij ben, heb ik allerlei delen van mezelf kunnen exploreren en leren uitdrukken in de samenwerking anderen. Wat enorm helpt is om door het werken in een groep te leren zien dat dit universele stemmen zijn die in elke groep leven. En dus niet van mij alleen. Dat maakt voor mij dat ik delen van mezelf beter heb kunnen integreren maar ook verschillen in anderen gaan toelaten, waarderen en benutten.

Ook begrijp ik vanuit de theorie en mijn eigen ervaringen nu nog beter hoe een groep een levend ‘systeem’ is met krachten die enorme impact hebben op hoe mensen in de groep zich gedragen. Als ik dit vertaal naar mijn werk geeft het me nog meer inzicht en doorleefde ervaring in hoe de onderstroom in een groep, team of organisatie veel bepalender is voor de resultaten dan de bovenstroom. Zeker als die niet op een lijn met elkaar zijn. Die onderstroom heb ik dankzij SCT echt leren (her)kennen en heb ik zelf ervaren wat werkt en wat niet. Hiermee kan ik nu beter buiten, en soms op de rand van  ‘het systeem’ van organisaties en teams balanceren zodat ik beter zicht houd op de dynamieken. En echt aanwezig blijven, en handvatten bieden om hardnekkige patronen te doorbreken en andere manieren van samenwerken te ontwikkelen.

SCT is voor mij dus driedubbel leerzaam: voor mij persoonlijk in relatie tot anderen, op het niveau van leren in een groep wat mij helpt herkennen in welke fase van groepsontwikkeling we ons bevinden en, last but not least, voor mijn rollen als team/leiderschaps coach welke interventies passend zijn. SCT heeft mij dusdanig geïnspireerd dat ik inmiddels aan de vervolgtraining naar certificering deelneem.

Patricia Aerts
Team|Organisatie|Individuele Coach

Een waardevolle aanvulling in mijn leven…

christiannebaggenSCT is een waardevolle aanvulling in mijn leven en in mijn werk als psycholoog en therapeut. Sinds ik SCT ken, vraag ik mezelf en mijn cliënten vaak naar nieuwsgierigheid. Meestal gaat er dan al meteen een lichtje aan. Ook andere eenvoudige en tegelijkertijd diepzinnige vragen en methoden, blijken verfrissend en empowerend te werken: dat er vaak een vork in de weg zit en dat je kunt kiezen bijvoorbeeld. Of dat je depressieve gevoelens nog al eens een fikse boosheid bedekken. Daar knapt zo’n depressie behoorlijk van op. Of dat wat je onrust en angst noemt, kan betekenen dat je aan de rand van het onbekende staat. Wat het meteen minder problematisch maakt.

In mijn gesprekken met echtparen en kleine managementteams gebruik ik het functioneel subgroepen veel. Eerst afstemmen op de ander en echt aansluiten, maakt een groot verschil voor wat je vervolgens zelf (ook al weer) wilt zeggen. Zelf ervaar ik SCT als diep erkennend naar ons menszijn, ik voel me gewoner en steviger sinds ik SCT beoefen.

Christianne Baggen
Psycholoog, Coach, Therapeut, Teamcoach, Bewustzijnstrainer