Berry aan het woord.

Berry Trip, Bewegings,- en reïntegratie deskundige bij (BIG- PT) bij Winnock

Berry is bestuurslid van SCT-NL en lid van de doorgaande groep 1. In deze video vragen we Berry hoe SCT doorwerkt in zijn liefdesrelatie en zijn gezinsleven. Ook vertelt hij wat de SCT community voor hem betekent en wat SCT concreet oplevert. Tenslotte daagt hij je uit– als je twijfelt of je een keer aan een SCT workshop wilt deelnemen- om deze twijfel vooral mee te nemen!

Ongoing Groups 1, 2 en 3

De Ongoing Groups 1, 2 & 3 komen drie maal per jaar samen voor een tweedaagse training. Het doel van de training is te leren SCT toe te passen op jezelf. Het leren van SCT draagt tevens bij aan persoonlijke ontwikkeling en begrip van groepsdynamica.

Tenminste 1 dag ervaring met Functioneel Subgroepen is de toelatingseis voor de Ongoing Group III.
De toelatingseis voor Ongoing Group II is “een introductie workshop in SCT”.
De toelatingseis  voor Ongoing Group I is “Intermediate Skills Training”.

Alle drie de doorgaande trainingsgroepen vinden plaats in Wageningen.
Susan P. Gantt is sinds 2011 trainer van Ongoing Group I.
In 2013 is Ongoing Group II gestart onder leiding van Mike Maher.
In 2018 is Ongoing Group III gestart onder leiding van Ray Haddock.

Leden van de Ongoing Groups committeren zich per kalenderjaar. De voertaal in de groepen is Engels.
De groepen werken aan het eind van iedere trainingsdag onder begeleiding van Susan Gantt. samen als één grote trainingsgroep.
Een Ongoing Group is onderdeel van het opleidingscurriculum van SCTRI.

Voor meer informatie bekijk de flyer (klik hier)

De data van deze 2-daagse workshops in 2022

 • Sunday January 16, Monday January 17
 • Friday May 13, Saturday May 14
 • Friday September 2, Saturday September 3

De data van deze 2-daagse workshops in 2023

 • Friday 13 January, Saturday 14 January 
 • Sunday 14 May, Monday 15 May  
 • Friday 1 September, Saturday 2 September

SCT doorlopende groep in Wageningen en Amsterdam o.l.v. Lotte Paans

Deze SCT groepen zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de werkwijze van Systems-Centered Training en nieuwsgierig is naar het leren toepassen van SCT op zichzelf. Het persoonlijk onderzoek in verbinding met anderen, stimuleert tevens persoonlijke ontwikkeling en begrip van groepsdynamiek.

Centraal staat ‘Functional Subgrouping’, de kernmethode van SCT; communicatie vanuit verbinding & mindfulness, waarbij het onderzoeken van hier & nu ervaringen centraal staat. Vaak raken we gefocust op tegenstellingen, waardoor relaties en samenwerking vastlopen. ‘Functional Subgrouping’ is een vorm van conflicthantering gericht op het onderzoeken van overeenkomsten en het integreren van verschillen in jezelf en met anderen.

De bijeenkomsten zijn ervaringsgericht met theoretische onderbouwing. Er zijn drie verschillende doorgaande groepen. In overleg wordt bepaald welke groep het meest geschikt is om bij aan te sluiten. 

Zie agenda voor alle actuele data en tijden: https://www.sct-nl.nl/events/

Lotte Paans (ir) is Licensed SCT-Practitioner, voorzitter van Stichting SCT-Nederland, lid van het Systems-Centered Training Research Institute in de VS en is werkzaam als opleider, (team)coach, supervisor en therapeut.

 Voor opgave, meer informatie of vragen zie www.lottepaans.nl of neem contact op met Lotte

 Wil je << de Flyer klik dan hier >>

Systems-Centered® Trainingsgroep in Amsterdam

Systems-Centered® Trainingsgroep

 o.l.v. Annick Nevejan

Levende menselijke systemen overleven, ontwikkelen
en transformeren door het onderscheiden
en integreren van verschillen

Wil je leren een systeem te bouwen met anderen om bevredigende en effectieve (werk)relaties te ontwikkelen?
Wil je een beter begrip van groepsprocessen krijgen en situaties minder persoonlijk nemen?
Ben je nieuwsgierig naar de werkwijze van Systems-Centered Training (SCT)?

In onze dagelijkse interacties raken we gemakkelijk verstrikt in meningsverschillen en tegenstellingen, waardoor de communicatie stroef verloopt en samenwerkingen kunnen vastlopen. Vanuit SCT kijken we hiernaar vanuit een ruimer perspectief door onszelf, een relatie, groep of team als een systeem te beschouwen. Dit creëert de mogelijkheid om de onderliggende dynamieken in onze relaties in beeld te krijgen en aan te wenden om effectieve samenwerking en duurzame verandering te bevorderen. In de praktische werkwijze van SCT gaat het ontwikkelen van relaties hand in hand met persoonlijke ontwikkeling.

 Doel van deze workshop is:

 • te onderzoeken hoe je je persoonlijke energie kunt inzetten voor het ontwikkelen van het systeem waar je deel van bent.
 • ‘Functional Subgrouping’ leren, de kernmethode van SCT en introductie in de achterliggende Theorie van Levende Menselijke Systemen.

Voor de meest actuele data en tijden zie: https://www.sct-nl.nl/events/

 

NAPD perspectives on Functional Subgrouping and Phases of Development

Workshop 9-11 January, 2020
by Marianne Bentzen
Wageningen, The Netherlands

 Organised by Systems-Centered® Training Netherlands (SCT-NL)

In this workshop, Marianne will relate the theory of NADP and exercises to the method of functional subgrouping and phases of development. She will draw extensively from her many years of exchanges with Yvonne Agazarian (founder of SCT), about how NAPD supports the practice of Functional Subgrouping and the perspective of system phases of development.

Location: Trainingscentrum KenKon in Wageningen
Dates 3-day workshop Thursday 9th until Saturday 11th of January 2020 9:00 AM – 5:30 PM

Requirement for participation: the minimum participation requirement is at least one-day experience with Functional Subgrouping.

For more information or admission, please contact
Annick Nevejan (Secretary SCT-NL)
+31 (0)6 28 50 55 78 or email to anevejan@xs4all.nl

Website SCT-NL: www.sct-nl.nl

For more information please refer to the flyer >> Flyer <<

Juliet aan het woord

Juliet Koprowska – Indepenent trainer and consultant; Honorary Fellow, Department of Social Policy and Social Work, University of York, UK.
Juliet is member of ongoing group 1, Member of the Board of Directors for SCTRI, and a Director of Systems-Centred UK. We asked her: what is it about SCT that is special for you, what is for you an important aspect of the SCT theory and how do you bring this theory into your work? Watch the video for Juliet’s answers.

SAVI® : Systeem voor het Analyseren van Verbale Interactie

Communicatiegedragingen en hun impact op productiviteit en werkklimaat

Heb je ooit een gesprek gehad dat of een vergadering die slecht verliep en dat je wenste dat je een krachtig instrument had dat je helpt te begrijpen wat er precies verkeerd ging? SAVI is dat instrument. SAVI is een praktisch en op theorie gebaseerd instrument dat ontwikkeld is door Agazarian (de bedenker van Systems-Centered Theory) en Simon. We gebruiken SAVI om communicatiepatronen te herkennen en te veranderen. Je kunt dit nauwkeurige systeem dus gebruiken om precies te analyseren wat er gebeurt in elke communicatie – of het nu een gesprek is met je baas of je partner, een consult bij de dokter, een werkoverleg, of zelfs je eigen interne dialoog. Naast inzicht na afloop van een gesprek kun je SAVI tijdens een gesprek gebruiken: als een niet-productief communicatiepatroon begint te ontwikkelen kun je dit herkennen, stoppen en veranderen. SAVI kan ook helpen toekomstige gesprekken voor te bereiden, met praktische strategieën om veel voorkomende valkuilen te vermijden en de helderheid van je boodschap te maximaliseren.

De SAVI Introductieworkshop is onderdeel van het officiële SCT opleidingstraject/ Curriculum en verplicht voor het behalen van de SCT Licentie.

Leer SAVI

Kom en leer de ins en outs van SAVI.  Deelnemers:

 • Onderzoeken met de SAVI-bril op waarom sommige gesprekken wel en andere niet lopen. We werken ook met een eigen gesprek.
 • Ontdekken manieren om ‘ruis’ te verminderen.  Minder ruis betekent meer informatieoverdracht. Communicatieproblemen worden dan gemakkelijker opgelost.
 • Experimenteren met nieuw verbaal gedrag voor in teams, organisaties, groepen en relaties.
 • Maken kennis met de theorie waarop SAVI gebaseerd is.

Wanneer en Waar

Data:          7 en 8 october 2021  <<klik hier voor de Flyer>>

Het SAVI-Paradigma

De SAVI-kijk op communicatie is anders dan die waarop we gewend zijn te denken over wat wij zeggen en wat anderen tegen ons zeggen.  Enkele typische SAVI-kenmerken zijn:

 • Focus op gedrag. SAVI houdt zich niet bezig met de mate van iemands volwassenheid, intenties, psychologische diagnose, karakter of persoonlijkheid. Het focust alleen op gedragingen en hun bijdrage aan het communicatieproces – informatie die beschikbaar is voor elke observator.
 • Aandacht voor zowel de woorden als de toon. SAVI onderzoekt niet alleen wat er gezegd is, maar ook hoe het gezegd is. De toon (de ‘muziek’ van de communicatie) is even belangrijk als de woorden.
 • Een niet-oordelende benadering. In SAVI-termen, zijn er geen goede of slechte gedragingen. Als je ‘SAVI’ denkt, ben je in de positie van een onderzoeker of detective: je verzamelt data over het effect van wat is gezegd, zonder te oordelen of te personaliseren.
 • Een pragmatische analyse. SAVI categoriseert communicatiegedragingen in zeer praktische termen, en beoordeelt of ze informatieoverdracht eerder bevorderen of eerder belemmeren. Het gedrag dat je gebruikt, beïnvloedt in sterke mate wat de luisteraar hoort, hoe waarschijnlijk het is dat hij/zij de informatie opneemt en welke gevoelens hij/zij waarschijnlijk heeft over wat je zegt. Met het bestuderen van SAVI, leer je waarom (en wanneer) bepaalde gedragingen beter werken dan andere om je boodschap over te brengen.

Praktische strategieën. Als je communicatie eens niet goed werkt, je niet begrijpt wat mis liep en je wilt weten wat te doen om dingen te veranderen. Dan biedt SAVI je handvatten voor  verandering van je gedrag, waardoor je betere resultaten krijgt. Tegelijkertijd geeft de flexibiliteit van het SAVI-systeem je de mogelijkheid je eigen strategieën te ontwikkelen om deze – afhankelijk van de communicatie-context – effectief in te zetten. Voor het SAVIGrid   <<klik hier>>

Vervolgopleiding in SAVI vind je in Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Zie hiervoor
www.savicommunications.com of
www.systemscentered.com.

Hella Ritz, Yolanda van der Poel en Cunera van Hal zijn gecertificeerde SAVI trainers. Zij verzorgen tweedaagse SAVI-Introductietrainingen – met open inschrijving en in-company. <<gecertificeerde trainers>>

SAVI® is ontwikkeld door Yvonne Agazarian en Anita Simon. SAVI® is een geregistreerd handelsmerk van Claudia A. Byram en Frances B. Carter.

Het SAVI Grid valt onder auteursrecht (copyright) van Claudia Byram en Frances Carter 2018 ©

Doorgaande SCT®groep voor (echt)paren

Het creëren van relaties met positieve energie, plezier, ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en bevredigende intimiteit
o.l.v. Lotte Paans

Een goed huwelijk?
Een goed ‘huwelijk’ wordt gekenmerkt door openheid voor elkaars gevoelens en een veilige verbondenheid met elkaar. Bijna elke relatie kent periodes dat het moeilijk wordt die verbinding te blijven creëren.

De relatie als systeem
De relatie benaderen als een systeem kan helpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om grip te krijgen op de onderliggende dynamiek en vandaaruit energie vrij te maken, voor het samen bouwen aan een positieve relatie dynamiek, waarin beide partners en eventuele kinderen zich gelukkig voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Waarom een parengroep?
De kracht van een parengroep is dat ieder paar z’n eigen dynamiek meeneemt en tegelijk wordt ondersteund door een grotere context. Hoewel elke relatie uniek is, zijn er ook veel overeenkomsten in de manier waarop relaties vastlopen. Deze parengroep is een plek om dit gesprek als echtpaar constructief te voeren, met ruimte voor verdieping, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal om met emoties om te gaan.

<<Flyer>>

Systems-Centered® verdiepingstraining

Deze training is special voor leden van de doorgaande groepen.
Doel: Verminderen van belemmerende krachten in de vecht- en vluchtfase.

Doel van de training

De training richt zich op het verdiepen van de ervaring, kennis en achtergrond van Systems-Centered Theorie via het oefenen van de verschillende SCT® protocollen. Subgroepen gebruiken we als basis voor groepsontwikkeling. Tijdens het oefenen met de protocollen zijn er mogelijkheden tot feedback van medecursisten en trainer. De training is op ‘Foundation level’ (waarbij het doel is om SCT op jezelf toe te passen) en is ook een goede manier om je voor te bereiden op de Intermediate Skills Training (waarbij het doel is om SCT toe te passen bij clienten).

Criteria voor deelname

Aangezien de tijd voor ‘functioneel subgroepen’ binnen het programma beperkt is, is lidmaatschap van een doorgaande SCT groep een voorwaarde voor deelname. Daarnaast wordt deze training in het Nederlands aangeboden dus is het van belang dat je Nederlands begrijpt.

Voor meer informatie klik hier voor de <<Flyer>>
Klik hier voor het <<Inschrijfformulier>>