Doorgaande SCT®groep voor (echt)paren

Het creëren van relaties met positieve energie, plezier, ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en bevredigende intimiteit o.l.v. Lotte Paans Een goed huwelijk? Een goed ‘huwelijk’ wordt gekenmerkt door openheid voor elkaars gevoelens en een veilige verbondenheid met elkaar. Bijna elke relatie kent periodes dat het moeilijk wordt die verbinding te blijven creëren. De relatie als systeem De relatie benaderen als een systeem kan helpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om grip te krijgen op de onderliggende dynamiek en vandaaruit energie vrij te maken, voor het samen bouwen aan een positieve relatie dynamiek, waarin beide partners en eventuele kinderen zich gelukkig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Waarom een parengroep? De kracht van een parengroep is dat ieder paar z’n eigen dynamiek meeneemt en tegelijk wordt ondersteund door een grotere context. Hoewel elke relatie uniek is, zijn er ook veel overeenkomsten in de manier waarop relaties vastlopen. Deze parengroep is een plek om dit gesprek als echtpaar constructief te voeren, met ruimte voor verdieping, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal om met emoties om te gaan. <<Flyer>>

Systems-Centered® verdiepingstraining

Deze training is special voor leden van de doorgaande groepen.
Doel: Verminderen van belemmerende krachten in de vecht- en vluchtfase.

Doel van de training

De training richt zich op het verdiepen van de ervaring, kennis en achtergrond van Systems-Centered Theorie via het oefenen van de verschillende SCT® protocollen. Subgroepen gebruiken we als basis voor groepsontwikkeling. Tijdens het oefenen met de protocollen zijn er mogelijkheden tot feedback van medecursisten en trainer. De training is op ‘Foundation level’ (waarbij het doel is om SCT op jezelf toe te passen) en is ook een goede manier om je voor te bereiden op de Intermediate Skills Training (waarbij het doel is om SCT toe te passen bij clienten).

Criteria voor deelname

Aangezien de tijd voor ‘functioneel subgroepen’ binnen het programma beperkt is, is lidmaatschap van een doorgaande SCT groep een voorwaarde voor deelname. Daarnaast wordt deze training in het Nederlands aangeboden dus is het van belang dat je Nederlands begrijpt.

Voor meer informatie klik hier voor de <<Flyer>>
Klik hier voor het <<Inschrijfformulier>>

Shanta aan het woord over haar ervaringen met SCT

De uitdagingen in het leren van SCT

Susan Gantt, Najaar 2012, Systems-Centered News, vol. 20, nr. 2 Vertaling Marjo Knapen & Lotte Paans Hoewel het doorgaans veel oplevert, is het leren van SCT Systems-Centered-training niet altijd gemakkelijk. Het proces start met het leren van ‘functioneel subgroepen’, de kernmethode van SCT. ‘Functioneel subgroepen’ begint door aan te sluiten bij een ander, te resoneren en voort te bouwen (Agazarian, 2011). Leren resoneren met een ander op emotioneel niveau is bijzonder moeilijk. Deze stap alleen al is transformerend en doorbreekt de menselijke gewoonte eerst onze eigen boodschap te vertellen en dan slecht naar een ander te luisteren. Continue Reading →

Functioneel subgroepen: een belangrijke systeemverduidelijking

Yvonne Agazarian, Najaar 2012, Systems-Centered News, vol. 20, nr. 2 Vertaling Marjo Knapen & Lotte Paans Functioneel subgroepen is de Systems-Centered techniek voor conflicthantering. Er zijn twee protocollen voor functioneel subgroepen – één voor de autoriteitsfase van groepsontwikkeling en één voor de intimiteitsfase van groepsontwikkeling. Haal deze alsjeblieft niet door elkaar! Er is een derde vorm van impliciet functioneel subgroepen in de werkfase, die voor enkelen van jullie nieuw zal zijn! Continue Reading →

SCT & Teamcoaching

SCT & Systeemdenken
Teamcoachen met meer impact
Supervisiegroep voor teamcoaches
 
Een groep die 4 x per jaar samenkomt onder supervisie van een senior teamcoach. Alle deelnemers zijn zelf teamcoaches en willen zich verder professionaliseren. Je kunt je steeds per jaar inschrijven.
Data 2019 Alle bijeenkomsten zijn in Wageningen op de volgende data: Bijeenkomst 1              7 februari Bijeenkomst 2           18 april Bijeenkomst 3           20 juni Bijeenkomst 4           10 oktober Bijeenkomst 5           12 december
link naar <<flyer>>

Doorgaande groepen 1, 2 en 3

De Doorgaande Groepen 1, 2 & 3 komen drie maal per jaar samen voor de tweedaagse training. Het doel van de training is te leren SCT toe te passen op jezelf. Het leren van SCT draagt tevens bij aan persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling. Er is geen toelatingseis voor de Doorgaande SCT-Groep III. De toelatingseis voor Doorgaande SCT-Groep II is “een introductie workshop in SCT”. De toelatingseis  voor de Doorgaande SCT-Groep I is “Intermediate Skills Training”. De doorgaande trainingsgroep vindt plaats in Wageningen. Susan P. Gantt is sinds 2011 trainer van Doorgaande Groep 1. In 2013 is Doorgaande Groep 2 gestart onder leiding van Mike Maher. In 2018 is Doorgaande Groep 3 gestart onder leiding van Ray Haddock. Leden van de Doorgaande groepen committeren zich per kalenderjaar. De voertaal in de groepen is Engels. De bijeenkomsten van beide Doorgaande Groepen zijn tegelijkertijd op dezelfde locatie. De groepen werken aan het eind van iedere trainingsdag onder begeleiding van Susan Gantt. samen als één grote trainingsgroep. De doorgaande groep is onderdeel van het opleidingscurriculum van SCTRI. Voor meer informatie bekijk de flyer (klik hier) Data:
2019 18-19 Januari 02-03 Juni 30-31 August 2020 19-20 Januari 29-30 May 04-05 September

SCT© Waarom ervaringsgericht leren?

Net zoals bij veel andere benaderingen waarin mensen worden opgeleid tot groepstherapeut, is het ook bij SCT een belangrijk criterium dat de professionals zelf deelnemer zijn in een ervaringsgerichte trainingsgroep. Het verschil met veel andere modellen is dat binnen SCT de ervaringsgerichte trainingsgroepen een bindende voorwaarde zijn en blijven voor professionals die SCT willen toepassen in onderwijs, (team)coaching, advieswerk, organisatieontwikkeling en dergelijke. Hoezo? Waarom ervaringsgericht trainen? De belangrijkste reden is ‘isomorfie’: de wijze waarop het professionele systeem functioneert bepaalt in hoge mate de manier waarop we werken met onze klanten. Werken vanuit afstemming op het systeem en de mensen met een diep geworteld beeld van wat een veranderingsproces vraagt, vergroot de mogelijkheid dat we onze klanten, team, medewerkers en studenten kunnen ondersteunen in de ontwikkeling richting hun doelen. Als we de SCT theorie werkelijk willen integreren in plaats van alleen de technieken en de protocollen leren, is doorgaande, ervaringsgerichte beoefening vanuit de deelnemers-rol noodzakelijk. Het maakt een wereld van verschil als we SCT toepassen vanuit een leidersrol en tegelijk een doorleefd besef hebben van wat het vraagt om deelnemer te zijn van een SCT groep (“practice what you preach”). Continue Reading →